Unia Europejska – żłobek

 efs

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w Gminie Skoki w latach 2017-2018

 

Głównym celem projekt jest umożliwienie 8 kobietom sprawującym opiekę nad dzieckiem/mi w wieku do lat 3 podjęcia pracy, poszukiwania pracy lub stworzenie warunków do jej powrotu, w okresie od podpisania umowy uczestnictwa w projekcie do 31.08.2018 r.

Planowane efekty:

  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 8 osób
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 8 miejsc
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 obiekt
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 8 osób

 

Wartość projektu: 174 665,00 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 148 465,25 zł

 

efs

 

 

 

 

Dokumentacja projektowa

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji Pobierz dokument
1. Regulamin rekrutacji

16.08.2017

 pdf
2. Formularz zgłoszeniowy

16.08.2017

 pdf


×