Historia

  

 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie powstało w miejscu i na obiektach byłej Szkoły Podstawowej. Budynek ten wybudowano w 1920 roku i zawsze służył on mieszkańcom jako placówka oświatowa.
W latach 90 ubiegłego wieku uznano, że szkoła podstawowa w Skokach pomieści dzieci z Potrzanowa. Budynek opuszczono i pozostawiono losowi, a czas okrutnie się z nim rozprawił.
Bieg wydarzeń sprawił, że ukończyłam studia o kierunku, który zawsze był moja pasją, a praca z dziećmi i dla dzieci była moim marzeniem. Wszystkie moje studyjne projekty związane były z dziećmi, ich wszechstronnym rozwojem opartym o sztukę.
Ciekawość tego muzycznego świata zapewne zrodziła się w 1993 roku, kiedy to powstał zespół „Skoczki” w którym od początku istnienia do dziś działam, a od trzech lat jestem także instruktorem muzycznym. Bardzo chciałabym, żeby klimat, atmosferę oraz ciepło minionych lat zaszczepić również w naszym przedszkolu.

Małgorzata Wiśniewska


×