Unia Europejska

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt pn. „Pierwszy skok do przedszkola” dofinansowany ze środków Unii

 Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejszy projekt pt. „Pierwszy skok do przedszkola” jest realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Przez Niepubliczne Przedszkole artystyczne w Potrzanowie, ul. Szkolna 1, 62-085 Skoki w partnerstwie z Gminą Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

Projekt realizowany w okresie  od 22 maja 2013 r. do 25 czerwca 2015 r.

Wartość projektu: 413 294,66 PLN

Wartość dofinansowania projektu 351 300,90 PLN

Dokumentacja projektowa

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji Pobierz dokument
1. Regulamin projektu

01.08.2013

 pdf
2. Formularz zgłoszeniowy

01.08.2013

 pdf
3. Załączniki do formularza zgłoszeniowego

01.08.2013

 Załączniki do formularza zgłoszeniowego

 

Zapytania ofertowe

Lp. Przedmiot zapytania Data publikacji Pobierz dokumenty Wynik konkursu ofert
1. Dostawa materiałów rekrutacyjnych 23.08.2013 Dostawa materiałów rekrutacyjnych  Dostawa materiałów rekrutacyjnych
2. Dostawa artykułów spożywczych 30.08.2013  Dostawa artykułów spożywczych  Dostawa artykułów spożywczych
3. Dostawa obiadów 30.08.2013  Dostawa obiadów  Dostawa obiadów
4. Usługa realizacji zajęć edukacji przedszkolnej – nauczyciel 03.09.2013  Usługa realizacji zajęć edukacji przedszkolnej  Usługa realizacji zajęć edukacji przedszkolnej
5. Usługa realizacji zajęć edukacji przedszkolnej – opiekunki 03.09.2013 Usługa realizacji zajęć edukacji przedszkolnej  Usługa realizacji zajęć edukacji przedszkolnej
6. Usługa sprzątania w przedszkolu / pomoc kuchenna 03.09.2013  Usługa sprzątania w przedszkolu / pomoc kuchenna  Usługa sprzątania w przedszkolu / pomoc kuchenna


×